شرکت تابناک | Tabnak System

شرکت تابناک | Tabnak System

  • نوع کسب و کار : شرکت
درباره کارفرما

شرکت ساخت تجهیزات پزشکی

حوزه های فعالیت
  • تولید و صنایع
  • پزشکی و سلامت