سامان تجهیز نور | Saman Tajhiz Noor

سامان تجهیز نور | Saman Tajhiz Noor

  • نوع کسب و کار : شرکت
درباره کارفرما

شرکت بازرگانی وارد کننده تجهیزات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی و واقع در غرب تهران

حوزه های فعالیت
  • پزشکی و سلامت