نخبگان جوان

نخبگان جوان

  • نوع کسب و کار : خویش فرما
درباره کارفرما

انجمن ریاضی‌دانان جوان نخستین و فعال‌ترین نهاد تخصصی در آموزش ریاضی است.

حوزه های فعالیت
  • آموزش، مدارس و دانشگاه‌ها