ارائه مشاوره و صدور بیمه نامه

ارائه مشاوره و صدور بیمه نامه

  • نوع کسب و کار : خویش فرما
درباره کارفرما

نمایندگی جنرال 1487 بیمه سامان با اولویت شهرهای قائمشهر-جویبار-کیاکلا اقدام به توسعه شبکه فروش نموده است .

حوزه های فعالیت
  • بیمه
  • مازندران ، قایم شهر
  • hadi_241@yahoo.com
  • 09907476855
  • صفحات شبکه های اجتماعی