درباره ما

فیت جاب (به انگلیسی Fitjob) با هدف ایجاد یک شبکه قوی ، سریع و ساده برای ارتباط بهتر کارجو و کارفرمایان در سال 1397 تاسیس شد. در فیت جاب تمرکز ما بر روی ارائه خدمات برای ارتباط سریعتر کارجو و کارفرمایان جهت ایجاد اشتغال و استخدام میباشد.

واژه ترکیبی فیت جاب به معنای کار مناسب است  و ما همه سعی خود را برای معرفی مناسب ترین کارفرمایان با توجه به شرایط کارجویان انجام میدهیم.

در فیت جاب تمامی سرویس ها و چشم انداز ما برای آینده بر روی ایجاد اشتغال و پیشرفت کارجو و کارفرمایان خواهد بود، برای رسیدن به این هدف ما همه تلاش خود را در بکارگیری رسانه و ابزارهای روز دنیا خواهیم کرد.